خانواده ی هاشمی...!!!

یادتونه تو تعلیمات اجتماعی این آقای هاشمی و خانوادش دهن ما رو سرویس
کرده بودن؟؟؟!
اونا واسه خودشون میرفتن مسافرت!
بعد ما بدبختا باید امتحانشو میدادیم!!! :|
/ 3 نظر / 23 بازدید
mahmood

سلام تاجایی که من یادمه شما هنوز مدرسه نرفته بودی که کتابای قدیمو جمع کردن وکتاب جدید نوشتن [قهقهه][خنده][ماچ]

حنانه

خخخخخخخخخخ حبیب خدا خیلی باحالی سمی جونننننننننننننننننننننننننن [قهقهه][گل][گل][گل] امروز ما هم حبیب داریم یعنی همون مهمون خخخخخخخخخخ[فرشته]توی