:D

آیا از آشنایان خود بی خبرید؟

آیا مدت زیادی است اقوام دور خود را ندیده اید؟

کافی است فقط یک بار با دوست دختر خود در شهر ظاهر شوید تا حتی اموات خود را ببینید.

شک داری امتحان کن.

/ 2 نظر / 20 بازدید
غزال

دخیییییییییییییییییییییییخا!!![نیشخند]

amir

[خنده][خنده][خنده][خنده] ولی اگه بابات ببینت [گریه][گریه][گریه][گریه] [نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]