/ 8 نظر / 22 بازدید
piclove

اوه اوه جنبت تو حلقم سمیه[نیشخند]

piclove

حالا مسافرت کجا تشریف داشتی؟

kimia

برای دل "من" همیشه "تو" خواهی ماند... حتی اگر مخاطب تمام این نوشته هایم "او" شوند..!!

mahmood

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل]

selva

خیلی با مزه بودن.[خنده]

پاییز

وای وای وای معلمای ماهم همه اینجورین