بدونِ شرح./.

تو خیابون لم داده بودیم به یه ماشین مازراتی یک میلیارد و 200 میلیونی، یه پسره اومد بهم گفت ماشین خودته یا بابات؟
نیم نگاهی بهش کردم و گفتم دوست داشتی تو هم یکیشو داشتی؟ سوئیچشو درآورد سوارش شد و رفت. درجا افسردگی گرفتم الانم تحت درمانم!

/ 2 نظر / 24 بازدید
mahmood

خدا قسمت کنه یکی مال خودت بشه [بغل][گل]

mahmood

خدا قسمت کنه یکی مال خودت بشه [بغل][گل]