...

روباه میره پیش خدا میگه؛
خدایا چرا انقدر منو حیله گر و دروغگو افریدی؟
خدا میگه؛
نا شکر نباش تو هنوزپسر||||||رو ندیدی:))))

/ 5 نظر / 25 بازدید
sajad

[نیشخند]

زد حال

سلام خاک بر سر اون پسرائی کنن که با این کارای احمقانشون باعث میشن اینطوری بهشون تیکه بندازن واقعا که پسرای اینطوری دروغ گو و حقه باز بدرد لای جرز دیوارم نمیخورن خدا به دادشون برسه یا .........[متفکر]

morteza

[شیطان] نامرد. میشه اینو کپی کنم.خیلی باحال بود .