رابطه ی دین با موسیقی کشف شد

رابطه ی دین و موسیقی کشف شد:
خوشگلا باید برقصن،...(امر به معروف)
ای قشنگتر از پریا،تنها تو کوچه نریا(نهی از منکر(
دار و ندارمو بگیر مال خودت مال چشات...(صدقه.انفاق)
تو محشری،تو از همه سری... (ذکر(
دلم هوس رطب کرده...(روزه)
آره خودم فداتم...(شهادت(
یه امشب شب عشقه،همین امشبو داریم...( لیلة القدر(

/ 1 نظر / 35 بازدید
مهلا

دیووووووووووووووووووووووووووونه[خنده][خنده][خنده][خنده]