چسبِ زخم

ﺩﺍﺷﺘﻢ در ﺧﯿﺎﺑان ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻓﺘم
ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺩﻭﺍﻥ ﺩﻭﺍﻥ ﺳﻤﺘﻢ ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﺁﻗﺎ ﺁﻗﺎ ... ﭼﺴﺐ ﺯﺧﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﯾﻦ؟ ﺍﺭﺯﻭﻥ ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﻤﺎ
ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺯﺩﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ:
ﺍﮔﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﭼﺴﺐ ﺯﺧﻤﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺨﺮﻡ ﻧﻪ ﺯﺧﻤﻬﺎﯼ ﻣﻦ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﻧﻪ ﺯﺧﻤﻬﺎﯼ ﺗﻮ
ﮐﻮﺩﮎ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﺩﯾﻮﺙ ﭘﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺷﺮ و ور ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻠﻢ ﻧﺪﻩ !!!!!!
/ 4 نظر / 23 بازدید
hahin$

چرا پیش ما نمیای؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

abeed

[قهقهه][قهقهه][قهقهه]

morteza

[شیطان] دهنت سرویس. این حرف بدی نیستا یعنی کارت خیلی درسته. [شیطان]