اخه اقتصاده ما داشتیم/داریم/خواهیم داشت؟

...محمدرضا با غرور و خوش­وقتی اتومبیل پیکان را که تازه یکی دو سال بود در ایران مونتاژ می­شد به­عنوان پیروزی صنعتی ایران به چائوشسکو (رئیس­جمهور دیکتاتور رومانی) نشان داده بود، اما چائوشسکو به محمدرضا گفته بود:

شما اگر اسب پرورش بدهید بهتر از آن است که اتومبیل انگلیسی را به نفع اقتصاد بریتانیا مونتاژ کرده و به مردم خودتان بفروشید!

 

/ 3 نظر / 21 بازدید
بهزاد

حرف حکیمانه ای زده خب ....... راستی دیر اقدام کردی که من برات دعا کنم که رتبه ت در حد شماره تلفن همراه شده [نیشخند]

بهزاد

خیلی ............ بی جنبه لا اقل ذکر منبع می کردی. نه حد اقل به خودت زحمت می دادی عکساشون رو تغییر می دادی. واقعا که ....[خرخون]

بهزاد

حالا ببینم خانوم کوچولو بچه کجایی؟؟؟؟؟؟