;)

یکی از ظلمایی که تو بچگی به ما میشد و باعث میشد گریه کنیم،
این بود که تولدمون بعضیا کادو پارچ و لیوان میاوردن!

پدسگا :|
/ 1 نظر / 22 بازدید
زد حال

[خنده][قهقهه][خنده] [دست][گل]