...

پسره پست گذاشته بود:“کلی دختر با تک تک نفس های من مردن”کامنت دادم که خوب چرا یه خمیر دندون خوب نمیخری آخه بو گندو؟؟

/ 2 نظر / 33 بازدید
فاطمه

دلم کـــــــــــمی خدا میخواد… کمی سکـــــــــــوت… کمی دل بریدن میخواد… کمی اشک… کمی بهت… کمی آغوش آسمانی کمی دور شدن از این آدمها…! کمی رسیدن به خدا….